Garantie

Paperwhite staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Paperwhite staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Paperwhite komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service-reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Wij zullen in geval van garantie z.s.m.het product voor u omruilen. U kunt het defecte product naar ons opsturen. Na ontvangst en beoordeling zullen wij u een vervangend exemplaar toesturen. De verzendkosten die u voor het retourzenden heeft gemaakt worden vervolgens aan u overgemaakt.